Vỏ gỗ điện thoại, Vo go dien thoai

Điện thoại vỏ gỗ Nokia X2-01

Xem kết quả:Binh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VN / 26Bình thườngTuyệt vời 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia X2-01Kiểu dáng Điện thoại vỏ gỗ Nokia X2-01: Grand Mobiado

Chất liệu gỗ: Cẩm lai

Chất liệu phím: phím inox không rỉ

Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser

Lắp ráp: thủ công

Giá Vỏ gỗ điện thoại: 950.000đ

Đọc thêm...
 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia X2-00

Xem kết quả:Binh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VN / 21Bình thườngTuyệt vời 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia X2-00, VG2Kiểu dáng Điện thoại vỏ gỗ Nokia X2-00, VG1: Mobiado

Chất liệu gỗ: mun sọc

Chất liệu phím: Inox không rỉ

Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser

Lắp ráp: thủ công

Giá Vỏ gỗ điện thoại: 850.000đ

Đọc thêm...
 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia 3120C

Xem kết quả:Binh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VN / 1Bình thườngTuyệt vời 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia 3120c, VG2Kiểu dáng Điện thoại vỏ gỗ Nokia 3120c, VG2: Vertu

Chất liệu gỗ: mun sọc

Chất liệu phím: inox không rỉ

Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser

Lắp ráp: thủ công

Giá Vỏ gỗ điện thoại: 850.000đ

Đọc thêm...
 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia 5030, VG5030

Xem kết quả:Binh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VN / 1Bình thườngTuyệt vời 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia 5030, VG5030Kiểu dáng Điện thoại vỏ gỗ Nokia 5030, VG2: Vertu

Chất liệu gỗ: cẩm lai

Chất liệu phím: phím inox không rỉ

Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser

Lắp ráp: thủ công

Giá Vỏ gỗ điện thoại: 600.000đ

Đọc thêm...
 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia 5130

Xem kết quả:Binh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VN / 3Bình thườngTuyệt vời 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia 5130, VG2Kiểu dáng Điện thoại vỏ gỗ Nokia 5130, VG2: Vertu

Chất liệu gỗ: Trắc

Chất liệu phím: phím inox không rỉ

Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser

Lắp ráp: thủ công

Giá Vỏ gỗ điện thoại: 850.000đ

Đọc thêm...
 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia 6100, VG6100

Xem kết quả:Binh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VNBinh Chon Dien Thoai Vo Go VN / 2Bình thườngTuyệt vời 

Điện thoại vỏ gỗ Nokia 6100, VG6100Kiểu dáng Điện thoại vỏ gỗ Nokia 6100, VG6100: Mobiado

Chất liệu gỗ: mun sọc

Chất liệu phím: phím inox không rỉ

Công nghệ tạo chữ & hình ảnh: Laser

Lắp ráp: thủ công

Giá Vỏ gỗ điện thoại: 600.000đ

Đọc thêm...
 
Dien Thoai Vo Go Vỏ Gỗ Điện Thoại